Latter of Permission/Recognition

Post Graduate/UG
 
Govt Approvals MBBS : UG/ PG  
Anatomy : UG/ PG  
Surgery : UG/ PG  
Ortho : UG/ PG  
Community Medicine : UG/ PG  
Pharmacology : UG/ PG  
Pathology : UG/ PG  
Biochemistry : UG/ PG  
Ophthalmology : UG/ PG  
Forensic Medicine : UG/ PG  
Physiology : UG/ PG  
Anaesthesia : UG/ PG  

Department Contact Info

Maharaja Agrasen Medical College, Agroha – 125047 (HISAR) Haryana.

EPBX: 01669-281193, 94, 01669-252000, 01

FAX: 01669-281176

E-mail: mamc_agroha@yahoo.co.in, director@mamc.edu.in

Mon – Fri 9:00A.M. – 9:00P.M.

Social Info

Student Resources